Uw probleem? Onze job!

Het komt steeds vaker voor dat bij de bouw van een woning problemen ontstaan tussen de bouwheer en de aannemer of aanpalende eigenaars waarbij de werken al dan niet vakkundig uitgevoerd werden of als er schade werd veroorzaakt aan aanpalende eigendommen. Wij treden op als onafhankelijk gerechtsdeskundige om de schade en de herstelkosten te bepalen, de verantwoordelijkheden vast te leggen en partijen te verzoenen.

Hier vindt alle expertises op een plaats:

Zoek op deze site

(*) Prijs exclusief BTW en verplaatsing € 0.40 per afgelegde kilometer
Ontwerp & Lay-out ® Van Welden & Partners ™ - ® Inner-Space ™ - ® Casa Caritas ™ - ® de Persdienst ™ - © 1985 - 2018 - Alle rechten voorbehouden