Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring van huizen en appartementen voor koper en verkoper.
 • Controle op basis van plannen architect (indien er plannen zijn)
 • Controle van muren, vloeren en daken op zichtbare en verborgen gebreken
 • Controle van zolder en kelder (indien aanwezig)
 • Destructief onderzoek (indien toegelaten door de verkoper)
 • Advies inzake verbouwingsmogelijkheden
 • Advies inzake isolatiewerken en mogelijke besparingen in energieverbruik
Aanvraag expertise

Bijstand bij oplevering

Bijstand door een ervaringsdeskundige expert architect bij voorlopige en definitieve oplevering van een huis of appartement. Wat wij controleren:
 • Vocht - Condensatie - Geurhinder
 • Moeilijk bereikbare plaatsen
 • Schimmel - Thermische lekken
 • Thermische isolatie Technische installaties
 • Houtworm en/of houtschimmel (zwam)
 • Energieprestatie - Barsten of scheuren
 • Geluidshinder - Bevloeringen
 • Dakranden - Functionaliteit ramen en deuren
 • Platte daken - Schuine daken
 • Diverse aansluitingen en dichtingen
 • Kroonlijsten en dakranden
 • Stabiliteit en andere bouwdelen (op aanvraag)
Aanvraag expertise

Eenzijdige Expertise

De expert verricht op vraag van één partij de vaststellingen van een probleem of een schadegeval en stelt hiervan een verslag op. Aanvraag expertise

Tegensprekelijke Expertise

De deskundige wordt door één of meerdere partijen aangesteld om partijen samen te brengen en vaststellingen tegensprekelijk te verrichten. Meestal zal de expert dan ook een verzoening dienen te betrachten. Aanvraag expertise

Gerechtelijke Expertise

De Rechtbank gebruikt een gerechtelijk deskundigenonderzoek als hulpmiddel om een technisch geschil juist te kunnen beoordelen. Aanvraag expertise

Bindend Deskundigenadvies

Eén of meerdere deskundigen voeren een onderzoek dat vergelijkbaar is met een gerechtelijk deskundig onderzoek. Het tegensprekelijk karakter van het onderzoek wordt nageleefd. Betrokken partijen komen op voorhand overeen zich neer te leggen bij het advies van de deskundige(n). Aanvraag expertise

(*) Prijs exclusief BTW en verplaatsing € 0.40 per afgelegde kilometer
Ontwerp & Lay-out ® Van Welden & Partners ™ - ® Inner-Space ™ - ® Casa Caritas ™ - ® de Persdienst ™ - © 1985 - 2018 - Alle rechten voorbehouden