Hoe verloopt de expertise in de praktijk?


Conflicthantering
Er wordt een analyse gemaakt van een situatie waarbij bouwpartners tegengestelde belangen verdedigen. De voorbereiding en het verloop van de expertise worden behandeld, ook in het licht van een minnelijke schikking.
Informatieverzameling
Uit gekleurde informatie wordt de correcte informatie verzameld. Het herformuleren van standpunten, het stellen van gerichte vragen en het confronteren van partijen met tegenstrijdigheden komen hier aan bod.
Aanpak
Het probleem wordt oorzaaks- en oplossingsgericht aangepakt. De oorzaak van een mislopen wordt onderzocht om op een efficiŽnte wijze tot een resultaat te komen zonder alternatieve oorzaken uit het oog te verliezen.
Valkuilen
Cirkelredeneringen, impliciete hypotheses, veralgemeningen e.d. sluipen onbewust in onze eigen redeneringen en in die van partijen en raadsheren. Deze situaties worden vermeden om niet in deze "valkuilen" te trappen.Hoe wordt er gemeten en vastgesteld?
Hoe wij werken?
Hoe wij controleren?
(*) Prijs exclusief BTW en verplaatsing € 0.40 per afgelegde kilometer
Ontwerp & Lay-out ® Van Welden & Partners ™ - ® Inner-Space ™ - ® Casa Caritas ™ - ® de Persdienst ™ - © 1985 - 2017 - Alle rechten voorbehouden